Bina Yıkım Hizmeti Ve Moloz Nakledilmesi, Her Cins Zemin Hafriyat İşleri Sertifikalı bir profesyonel çevre iyileştirme şirketi olarak, bina yıkım ihtiyaçlarınız için eksiksiz bir anahtar teslimi çözüm sunuyoruz, yıkım projeleri sırasında bakanlık tarafından belirlenen tehlikeli maddelerin kaldırılması için belirlenen tavsiyelere ve yönergelere sıkı sıkıya bağlı kalmaktadır.

Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

Bina yıkım süreci, yapının mevcuttaki zemini, tasarımı ve inşaat yapısı hakkında gerekli bilgilere sahip olunduktan sonra Reisler Yol Yapı tarafından başlatılır.

İnsan sağlığına ve çevreye etki düzeyi olabilecek asbest, kuşun, civa vb. gibi zararlı kimyasal maddelerin varlığına karşı risk değerlendirmesi ve iş planı hazırlanır. Yıkım yapılacak alan ve bölgelerde bu noktada çalışmalar da başlar.

Reisler Yol Yapı,  yıkım sırasında geriye kalan yapıda oluşabilecek plansız göçmelerin önlenmesi için geçici güçlendirme çalışmaları yapar. Ayrıca, geri dönüşüm potansiyeli olan malzemeler türlerine göre ayrılır ve yeniden kullanıma girmesi sağlanır.

Bina Yıkımı Nasıl Hesaplanır?, Bina Yıkım Maliyeti

Bina yıkım maliyetleri aşağıda yer alan faktörlere göre Reisler Yol Yapı tarafından belirlenir.

  • Bina Yıkım İşleri Fiyatları
  • Yıkım Projesinin Türü
  • Yıkım Projesinin Tekniği
  • İş gücü Maliyetleri
  • Kullanılacak Malzeme Fiyatları ve Kalitesi
  • Atık Malzemelerin Geri Kazanıma Elverişliliği
  • Binanın Bulunduğu Bölge ve Yer Şekilleri
  • Yıkım Bölgedeki Yasal Düzenlemeler ve Zorunluluklar
  • Bina Sahibinin Ekonomik Gücü ve Tercihleri

Ayrıca Reisler Yol Yapı bina boyutlarına ve şekillerine göre binanın konumu ve çeşitli çevresel koşullara dayanıklılığı gibi pek çok özelliği açısından da bina yıkım fiyatları ‘nı belirleyebilirler.